Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Izpolni preglednico. Vpiši številke.

 Prizme Tristrana prizma Štiristrana prizma Šeststrana prizma
Število oglišč
       6        8        12
Število osnovnih robov
       6        8        12
Število stranskih robov
       3        4        6
Število ploskev
       5        6        8
2.

Izračunaj površino in prostornino kocke z robom dolžine $3\ \rm{dm}$.

$P=$ 54 $\rm{dm}^2$, $V=$ 27 $\rm{dm}^3$
3.

Pred pravilno izjavo napiši P, pred nepravilno izjavo napiši N.

P Kocka je enakoroba prizma.
N Kvader je poševna prizma.
N Prizma ima eno osnovno ploskev.
P Stranske ploskve prizme tvorijo plašč prizme.
P Prizma je oglato telo.
4.

Izračunaj površino in prostornino kvadra z dolžino $5\ \rm{cm}$, širino $3\ \rm{cm}$ in višino $4\ \rm{cm}$.

$P=$ 94 $\rm{cm}^2$, $V=$ 60 $\rm{cm}^3$
5.

Prestavi pojme na ustrezno mesto.

6.

Izberi pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ369/513