Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pravilna 4-strana piramida

Premisli, katere podatke potrebujemo za izračun prostornine in površine pravilne $4$-strane piramide. Pomagaj si z naslednjim prikazom ali izdelanim modelom. V zvezek zapiši utemeljitev poteka računanja prostornine in površine.

Prostornino pravilne $4$-strane piramide izračunamo s formulo:

$V=\frac{a^2\cdot v}{3}$

Površino pravilne $4$-strane piramide izračunamo s formulo:

$P=a^2+2av_1$

Razišči povezave med posameznimi količinami ($a$, $v$, $s$ in $v_1$) v pravilni štiristrani piramidi. Uporabi drsnik in si oglej piramido z različnih zornih kotov.

Zgled

Izračunaj površino in prostornino pravilne štiristrane piramide z dolžino osnovnega roba $6\ \rm{cm}$ in stranskim robom, dolgim $5\ \rm{cm}$.

Pogosto lahko izračunamo manjkajočo količino na več načinov. Uporabi Pitagorov izrek tako, kot ti je najlažje.

<NAZAJ
>NAPREJ411/513