Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pravilna 3-strana piramida

Zapiši formuli za izračun površine in prostornine pravilne $3$-strane piramide. Pomagaj si s spodnjim prikazom. Postopek zapiši v zvezek.

Prostornino pravilne $3$-strane piramide izračunamo s formulo $V = \frac{1}{3}Ov$.

Površino pravilne $3$-strane piramide izračunamo s formulo $P = O + pl$.

Upoštevamo, da ploščino osnovne ploskve izračunamo s formulo $O = \frac{a^2 \sqrt3}{4}$ in da ploščino plašča izračunamo s formulo $pl=\frac{3av_1}{2}$.

Razišči zveze med dolžino osnovnega roba, stransko višino in višino piramide v pravilni tristrani piramidi.

Zgled

Izračunaj prostornino in površino pravilne $3$-strane piramide z dolžino osnovnega roba $5\ \rm{cm}$ ter stranskim robom, dolgim $4\ \rm{cm}$.

Zgled

Izračunaj površino in prostornino enakorobe $3$-strane piramide z robom, dolgim $6\ \rm{cm}$.

<NAZAJ
>NAPREJ413/513