Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Vsoti ulomkov $1\frac{1}{2}$ in $\frac{1}{3}$ zaporedoma prištevaj vsote ulomkov $(1\frac{1}{2}+\frac{1}{4})$, $(1\frac{1}{2}+\frac{1}{5})$, $(1\frac{1}{2}+\frac{1}{6})$, ... .

V zvezek zapiši prvih pet številskih izrazov, ki jih dobiš po tem pravilu. Izračunaj vrednosti številskih izrazov. Računaj z računalom.

Zgled

Kenguru stoji na začetku merilnega traku. Začne skakati. Na razdalji $6\frac{1}{4}\,\rm{m}$ naredi $5$ skokov. Kako dolg je njegov skok?

Dopolni številski izraz in z rdečimi pikami označi vsa mesta, na katerih kenguru po skoku pristane na tleh.

$6\frac{1}{4}:$ 5 $=$ 1
1
4

Zgled

Vzemi list papirja formata A4 (dolžina $21\,\rm{cm}$, širina $29\frac{7}{10}\,\rm{cm}$), ga prepogni ter pobarvaj, kot prikazuje posnetek. Nato list zopet razgrni in dopolni spodnje povedi.

Računaj z računalom.

Pobarvana je 
1
8
lista.
Daljša stranica pobarvanega pravokotnika je dolga 10
1
2
$\rm{cm}$.
Krajša stranica pobarvanega pravokotnika je dolga 7
17
40
$\rm{cm}$.
Ploščina pobarvanega pravokotnika je 77
77
80
$\rm{cm^2}$.

Zgled

Z računalom seštevaj ulomke $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, ... . Pri katerem ulomku je vsota večja od števila $2$?

Vsota je večja od števila $2$ pri ulomku 
1
11
.
<NAZAJ
>NAPREJ249/539