Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Besedilne naloge lahko rešujemo na razne načine. Lahko zapišemo številski izraz, narišemo grafični prikaz, zapišemo razmislek po korakih ...

Poglej primer reševanja z zapisom številskega izraza.

Alen spije $1\frac{1}{8}\,\rm{l}$ vode, Renata pa $\frac{3}{4}\,\rm{l}$ vode na dan.
Izberi vsak številski izraz, ki opiše, koliko litrov vode spijeta oba skupaj v osmih dneh.

Odgovor: Oba skupaj v osmih dneh spijeta 15 $\rm{l}$ vode.

Pri reševanju besedilnih nalog si lahko pomagamo s preglednico ali z grafičnim prikazom. Poglej primer.

Peter je šel za tri dni v hribe. Načrtoval je $45 \,\rm{km}$ dolgo pot. Vsak dan je želel prehoditi enak del poti. Izkazalo se je drugače. Prvi dan je prehodil $3\,\rm{km}$ več, drugi dan pa $1,5 \,\rm{km}$ manj, kot je načrtoval. Kolikšen del poti mu je ostal za zadnji dan? Koliko kilometrov poti mu je ostalo za zadnji dan?

Reševanje s preglednico:

Grafični prikaz: 

Odgovor: Petru je za zadnji dan ostalo
3
10
poti, kar predstavlja 13,5 kilometra.

Pri reševanju besedilnih nalog lahko uporabljamo tudi računalo.

<NAZAJ
>NAPREJ250/539