Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Zapiši pojem, ki ga definira posamezna poved.
a) Največji skupni delitelj dveh števil je največje takšno število, ki deli obe števili.
b) Kota s skupnim vrhom in skupnim krakom sta sosednja kota.
c) Presek množic je množica elementov, ki so v prvi in drugi množici hkrati.
č) Ulomek je desetiški, če je imenovalec produkt potenc števila $2$ in števila $5$.

2.

Ovrzi trditvi s protiprimeri.
a) Vsota dveh lihih števil je liho število.
b) Kvadrat lihega števila je sodo število.

3.

Dve od spodnjih povedi sta definiciji (D), ena je aksiom (A) in ena izrek (I). V okvirček pred trditev vpiši ustrezno črko.

A Skozi točko, ki ne leži na dani premici, gre natanko ena vzporednica k dani premici.
D Trapez je štirikotnik s parom vzporednih stranic.
D Ulomek je okrajšan, če sta števec in imenovalec tuji si števili.
I Vsota notranjih kotov v poljubnem štirikotniku je enaka $360^{\circ}$.

4.

Dokaži veljavnost obrazca za kvadrat dvočlenika.
$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

5.
6.

Kljub razvoju matematične znanosti obstaja veliko matematičnih domnev, ki še niso dokazane. Na svetovnem spletu poišči vsaj tri.  Mogoče pa kak še nerešeni matematični problem v prihodnosti rešiš prav ti!

<NAZAJ
>NAPREJ6/661