Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Sklepni račun

Razišči spreminjanje ploščin likov na obeh aktivnih slikah. Kaj opaziš?

Na prvi aktivni sliki se z večanjem ploščine enega lika veča (veča/manjša) ploščina drugega lika.
Na drugi aktivni sliki se z večanjem ploščine enega lika manjša (veča/manjša) ploščina drugega lika.

V tem poglavju bomo preučevali sorazmerja med količinama, in sicer premo in obratno sorazmerje.

Ponovitev

1. Iz sorazmerij izračunaj neznano količino.

a) $a:3=6:9$
       $a=$ 2
b) $4:b=2:10$
       $b=$ 20
c) $3:4=x:1$
       $x=$ 0,75
č) $5:2=2:y$        $y=$ 0,8

2. Število poslušalcev radia Prvi se je povečalo z $12\,300$ na $13\,400$. Za koliko odstotkov se je povečalo število poslušalcev? Rezultat zaokroži na decimalko natančno.

Število poslušalcev se je povečalo za 8,9 $\%$.

3. Blago podražijo najprej za $5\,\,\%$, nato še za $8\,\,\%$. Kolikšna je začetna cena blaga, če je končna cena $125$ €?

4. Kokoš in pol znese v dnevu in pol jajce in pol.

Devet kokoši v devetih dneh znese 54 jajc.
<NAZAJ
>NAPREJ274/661