Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Decimalni zapis racionalnega števila

V vsakodnevnem življenju uporabljamo poleg ulomkov tudi števila, zapisana z vejico. Premisli in poveži ustrezne pare.

V nadaljevanju si bomo pogledali, kako lahko racionalno število poleg zapisa z okrajšanim ulomkom zapišemo tudi z decimalnim številom. Pri tem pa bomo govorili preprosto o decimalnem zapisu ulomka.

Ponovitev


1. Racionalna števila so:

2. Preoblikuj potence števila $10$ v celo število ali ulomek.

$10^3=$ 1000
        $10^2=$ 100
        $10^0=$ 1
$10^{-1}=$
1
10

        $10^{-2}=$
1
100

        $10^{-3}=$
1
1000

3. Zapiši število z mestnim desetiškim zapisom.


$2536=$ 2 $\cdot 10$  3 $+$ 5 $\cdot 10$  2 $+$ 3 $\cdot 10$ 1 $+ 6$

4. Na spletnih straneh poišči cene interaktivnih tabel v ameriški, angleški, slovenski in nemški spletni trgovini. Primerjaj zapise cen. Pozoren bodi na obliko decimalnega ločila in ločevanje tisočic. O ugotovitvah se bomo pogovorili v nadaljevanju.

<NAZAJ
>NAPREJ245/661