Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Absolutna vrednost

Maja je odšla na travnik, da bi naredila domačo nalogo iz biologije. V ta namen je s seboj vzela nekaj pripomočkov, med drugim tudi termometer. Čez nekaj časa je opazila, da se po termometru, ki ga je položila na tla, sprehaja mravlja. Mravlja se je napotila od vrednosti $-2$.
a) Do katerega števila je prispela, ko je prehodila razdaljo 5 enot?

Njeno pot si lahko ogledaš v aktivni sliki spodaj.
Na sliki je termometer ponazorjen s številsko premico.

b) Na katerem delu številske premice bi se ustavila, če bi prehodila razdaljo, ki je manjša od $5$ enot?
c) Na katerem delu pa, če bi prehodila razdaljo, ki meri več kot $5$ enot?

Več o razdalji in absolutni vrednosti, ki je povezana z njo, bomo izvedeli v tej enoti.

Ponovitev

Oglej si aktivno spodaj. Kaj prikazuje? Predebatiraj s sošolcem.


Reši naslednje naloge.

1. Koliko je $|-\sqrt 2|$?

2. Izračunaj vrednost izraza in rešitev zapiši v okvirček.

a) $|4|+|-3|=$ 7
b) $|-5+|5-7||=$ 3
c) $|-10+2\cdot 5|+|-2|=$ 2
d) $||-1-5|-|7-4||+|-50|:|(-5)^2|=$ 5

3. Izračunaj razliko med najvišjo in najnižjo točko zemeljskega površja.

Nalogo reši skupaj s sošolci. Podatke poiščite na spletu.

<NAZAJ
>NAPREJ361/661