Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti preslikave

Štirje prijatelji so obiskali zavetišče za živali, kjer so trenutno imeli le ovčarja, črno in oranžno mačko ter kameleona. Takoj so si jih razdelili: Miha si je zaželel ovčarja, Anže črno mačko, Simon oranžno, Tomaž pa se ni mogel odločiti za nobeno žival. Želje prijateljev prikaži s puščicami.

Ali zgornji diagram s puščicami predstavlja preslikavo med množicama $\cal{A}$ in $\cal{B}$ ?

Katero žival naj izbere Tomaž, da bo diagram predstavljal preslikavo? Razmisli.

Ponovitev

Premisli, ali so spodnje trditve resnične.

1. Preslikava med dvema množicama je predpis, ki vsakemu elementu iz prve množice priredi natanko en element iz druge množice.

Drži. Ne drži.

2. Pri preslikavi se vedno uporabijo vsi elementi iz druge množice.

Drži. Ne drži.

3. Noben element iz prve množice se ne sme preslikati v dva različna elementa druge množice.

Drži. Ne drži.

4. Zaloga vrednosti preslikave je množica $\cal{B}$.

Drži. Ne drži.

5. Preslikavi $f:\cal{A} \rightarrow \cal{B}$, ki slika med dvema številskima množicama, rečemo funkcija. Slike števil se imenujejo funkcijske vrednosti.

Drži. Ne drži.

V nadaljevanju bomo spoznali nekatere lastnosti funkcij.

<NAZAJ
>NAPREJ555/661