Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Racionalne enačbe

Svetilnost LED-diode je odvisna od toka $I$, ki teče skozi diodo. Tok $I$ pa je odvisen od upora v vezju $R_{skupni}$  in napetosti $U$. V dinamičnem prikazu spodaj je skupni upor $R_{skupni}$ v vezju sestavljen iz konstantnega upora $100\, {\rm \Omega}$ in spremenljivega upora $R$, ki ga lahko sami spreminjamo. Obrazec za izračun skupnega upora $R_{skupni}$ dveh vzporedno vezanih upornikov je v našem primeru $R_{skupni}=\frac{100R}{R+100}$.

Spreminjaj upor $R$ v drsnem uporniku in opazuj, kako to vpliva na $R_{skupni}$ in svetilnost LED-diode.

Z uporabo drsnika ugotovi, pri kateri vrednosti drsnega upora $R$ bo zaradi kratkega stika dioda pregorela.

Pri kateri vrednosti drsnega upora $R$ pa bo skupni upor $R_{skupni}$ enak $60 {\,\rm \Omega}$? To lahko ugotovimo bodisi z drsnikom na dinamičnem prikazu (preizkusi) bodisi z rešitvijo ustrezne enačbe $\frac{100R}{100+R}=60$. Ker takih dinamičnih prikazov seveda nimamo vedno pri roki, se bomo v nadaljevanju naučili reševati tovrstne enačbe, kjer neznanke nastopajo v ulomkih.

Ponovitev

1. Vrednost algebrskega ulomka $\frac{x^{2}-1}{x-4}$ je enaka $0$ za $x=1$ P , $x=-1$ P , $x=4$ N . (P pomeni pravilna, N pomeni nepravilna trditev.)
2. Algebrski ulomek $\frac{x^{2}-4}{x^{2}-4x+3}$ ni definiran za $x=$ 3 ali $x=$ 1

3. Najmanjši skupni imenovalec ulomkov $\frac{6-x}{x-1}$, $\frac{3}{x^{2}-1}$ in $\frac{x-4}{x^{2}-2x+1}$ je $\left ( x+1 \right )^{2}\left ( x-1 \right )^{2}$.

Drži. Ne drži. Namig
<NAZAJ
>NAPREJ437/661