Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Presečišče premic

Podjetje Picopek ima nekaj dolgov ($3\,000$ €), vendar dobro prodajo. Obe količini se spreminjata linearno glede na mesece, kot kaže slika. Dolg se enakomerno zmanjšuje, prodaja in s tem tudi prihodki pa enakomerno povečujejo. Kdaj se bodo prihodki prvič izenačili z dolgom in ga nato presegli? Spreminjaš lahko $k$.

Smerni količnik $k$ določa naraščanje prihodkov. Kdaj bo dolg enak prihodkom, če je $k=0,3$?

Pri kakšnih smernih koeficientih bo dolg manjši od prihodkov najpozneje po $4$ mesecih?

Ponovitev

1. V zvezek reši naslednje sisteme enačb.

1. sistem
$\quad$
2. sistem
$\quad$
3. sistem
$y=-3x+5$
  $y=3x+5$
  $3x-y+5=0$
$y=2x-5$
  $y=3x-4$
  $-6x+2y-10=0$

2. Vsako premico v ravnini lahko zapišemo z enačbo v implicitni obliki ($ax+by+c=0$).

Drži. Ne drži.

3. Katere izmed premic so vzporedne k premici $y=-3x+1$ ?

V nadaljevanju si bomo ogledali, kakšne so možnosti pri preseku dveh premic in nekaj načinov, kako jih poiskati. Ogledali si bomo tudi polravnine in njihove preseke.

<NAZAJ
>NAPREJ585/661