Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razdalja med točkama

V mestu $A$ zbirajo ponudbe, kdo bi predeloval njihove odpadke. Dobili so ponudbi iz mest $B$ in $C$. Na zemljevidu so kraji razporejeni takole:

Za katerega ponudnika naj se odločijo, da bodo stroški prevoza manjši (stroški so odvisni samo od razdalje)? 
Rešiti pa bo treba še en problem.  Med krajema $B$ in $C$ vodi povsem ravna cesta, ki jo morajo obnoviti. Nobeno od mest noče prevzeti več kot polovico dela. Katera točka na tej cesti je enako oddaljena od mest $B$ in $C$?

Čez zemljevid smo že postavili koordinatni sistem in mrežo ter tako zemljepisne koordinate spremenili v kartezične. Za razliko od pravih načrtovalcev bomo tudi zanemarili pokrajinske značilnosti in se ukvarjali z zračno razdaljo med mesti.

Prevedeno v matematični jezik, moramo torej poiskati razdaljo med dvema točkama v ravnini in poiskati razpolovišče daljice, če poznamo koordinati njenih krajišč.

Razdaljo med točkama $A$ in $B$, ki je seveda enaka dolžini daljice $AB$, bomo označili z $d(A,B)$.

Ponovitev

Za ogrevanje zapiši koordinate točk $A$, $B$ in $C$ na sliki.

$A$( 3 , -3 ), $B$( -2 , 3 ), $C$( 5 , 4 )

Na številski premici označi točko $A$, ki predstavlja število $-2$, in $B$, ki predstavlja število $5$. Kakšna je oddaljenost točke $A$ od $B$? Kakšna pa je oddaljenost točke $B$ od $A$?

Kateti v pravokotnem trikotniku merita $5$ enot in $12$ enot. Kako dolga je hipotenuza?

<NAZAJ
>NAPREJ520/661