Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koordinatni sistem

Kako se znajdemo (orientiramo) v ravnini?

 

 

Včasih moramo opisati svojo lego v ravnini. V naravi mogoče uporabljamo za orientacijo zemljepisne koordinate, pri raznih igrah (šah) pa le posamezna polja v mreži. Vedno pa lego opišemo s parom podatkov.

Ponovitev

1. Nariši na številski premici točke $A(3)$, $B(-2)$, $C(-\frac{2}{3})$, $D(\sqrt{5})$.

2. Zapiši vsa realna števila, za katera velja:
a) $|x|=3$,
b) $|y|=0$,
c) $|z|=-2$.
Števila tudi nariši na številski premici.

3. Katere med spodnjimi izjavami so pravilne in katere nepravilne? Označi.

Koordinatni sistem v ravnini je sestavljen iz dveh premic.

Drži. Ne drži.

Vodoravno os imenujemo ordinatna os.

Drži. Ne drži.

Z osmi razdelimo ravnino na kvadrante.

Drži. Ne drži.

V koordinatni sistem lahko rišemo samo točke s celimi koordinatami.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ503/661