Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Grafi funkcij z absolutnimi vrednostmi (PZ)

Štirikotnik prezrcali čez os $x$, trikotnik pa vzporedno premakni za $2$ enoti navzdol. Oglišča večkotnikov primi in premakni na ustrezno mesto.

 

Katera od trditev je pravilna? Obe zgornji preslikavi ohranjata:

Zrcaljenje čez $x$-os točko $A(5,-2)$ preslika v točko $B($ 5 , 2 $)$. Če točko $C(-3,4)$ premaknemo za $4$ enote v desno, dobimo točko $D($ 1 , 4 $)$.

Ponovitev

Vrednost izraza $1-|2-|1-4||$ je enaka $0$.

Drži. Ne drži.

Kaj pomeni zapis $(-a)$?

Ali ima lahko izraz $(-a)$ pozitivno vrednost?

Absolutna vrednost negativnega števila je enaka njegovi nasprotni vrednosti, zato je $|-2|=-(-2)=2$.

Drži. Ne drži.

S simboli zapiši absolutno vrednost poljubnega realnega števila $x$.

V nadaljevanju bomo spoznali, kako rišemo grafe funkcij, ki imajo v svojem predpisu eno ali več absolutnih vrednosti. Pri tem bomo uporabljali različne preslikave: zrcaljenja in vzporedne premike.

<NAZAJ
>NAPREJ602/661