Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Linearna enačba

Eskim Yotimo je zvečer, preden je šel spat, zakuril ogenj v svojem igluju. Ogenj je čez noč oddal $333\,000\,{\rm kJ}$ toplote. Oceni, kolikšna je bila masa njegovega igluja, če se je zjutraj Yotimo zbudil pod milim nebom, torej brez igluja? Vemo, da je specifična talilna toplota vode $q=333\,{\rm kJ/kg}$. Obrazec, ki povezuje maso $m$, specifično talilno toploto $q$ in toploto $Q$, je :
$Q=m\cdot q$.
Neznanka, ki jo iščemo, je masa $m$. Izračunaj maso $m$.

V tej enoti si bomo podrobno ogledali različne načine reševanja takih in podobnih enačb ter njihovo uporabo.

Ponovitev

1. Poveži ustrezna para.

$a^{2}-4a+4$
algebrski izraz
$a^{2}+4=4a$
razcepna enačba
$2a+4=4a$
linearna enačba
Število napačnih: 0

2. Ugotovi, ali držijo spodnje trditve.

Enačbi sta ekvivalentni, če na obeh straneh prvotne enačbe prištejemo število ali izraz.

Drži. Ne drži.

Enačbi sta ekvivalentni, če obe strani prvotne enačbe pomnožimo z istim, od $0$ različnim številom.

Drži. Ne drži.

Enačbi nista ekvivalentni, če obe strani prvotne enačbe delimo z istim, od $0$ različnim številom.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ406/661