Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Obravnavanje enačb

Dekleti sta se prepirali, katera ponudba je ugodnejša.

Po opravljenih nakupih v trgovinah MAKS in SREČKO sta presenečeno ugotovili, da sta dobili enako količino blaga in tudi zneska, ki sta ju odšteli, sta bila enaka. Koliko metrov blaga je kupila vsaka od deklet? Enačba, ki nam pomaga rešiti zastavljeni problem, je: $$\left ( x-3 \right )a=3x-a^{2}$$ Z $x$ smo označili količino blaga v metrih. Poskusi odgovoriti na vprašanje tako, da vzameš  $a=5$.

Ponovitev

1. V uvodnem primeru je zapisana enačba $\left ( x-3 \right )a=3x-a^{2}$. Spremenljivki v enačbi sta dve, in sicer a in x (vpiši po abecednem redu). Neznanka v enačbi je x . Število $a$ se imenuje parameter , zato taki enačbi rečemo parametrična enačba. Od parametra $a$ so odvisne (vpiši neodvisne ali odvisne) rešitve enačbe.

2. Katera števila so rešitve enačbe? Dopolni z da/ne, oziroma s števili. Ob tem razmišljaj samo o rešitvi dane enačbe in ne upoštevaj pomena enačbe v besedilni nalogi.

 Enačba $x\left ( a-3 \right )=a\left ( 3-a \right )$ ima za 
 rešitev
 da/ne
$a=5$  $x=-5$ da
$a=$ 10  $x=-10$ da
$a=-8$  $x=$ 8 da
$a=-3$  ni rešitve
ne
$a=3$ neskončno mnogo da

V nadaljevanju se bomo naučili reševati enačbe, v katerih nastopata dve ali več spremenljivk, ena izmed njih je neznanka.

<NAZAJ
>NAPREJ418/661