Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Izrazi in enačbe

Ines si je od doma prinesla polno plastenko ledenega čaja, v kateri je $2 \, {\rm dl}$. Sošolka Anja jo prosi za nekaj požirkov. Izberi, koliko požirkov bo naredila Anja in kako veliki bodo. Opazuj, koliko čaja v različnih primerih ostane v plastenki.

Izračunaj, koliko čaja ostane v plastenki, če naredi Anja:

a) $3$ požirke po $0, 2 \, {\rm dl}$,   
b) $2$ požirka po $0,5 \, {\rm dl}$,
c) $5$ požirkov po $0,5 \, {\rm dl}$.  

Posamezne situacije preveri na aktivni sliki.

V zvezi z opisanim dogajanjem si poskusimo zamisliti še čim več zanimivih vprašanj (izzivov), ki jih lahko prevedemo v matematični jezik in jih tudi rešimo. Nekaj jih sledi že pri ponovitvi, nekaj pa v nadaljevanju.

Ponovitev

Kateri matematični zapisi nam pomagajo izraziti količino čaja, ki ostane v plastenki po tem, ko napravi Anja $n$ požirkov velikosti $a$?

Anja naredi 4 požirke. Kateri matematični zapis nam pomaga pri izračunu, kako velik je Anjin požirek, če v plastenki ostane na koncu $0,1 \, {\rm dl}$ čaja za Ines?

Pri reševanju problemov, ki jih prevedemo v matematični jezik, se velikokrat srečujemo s spremenljivkami, izrazi in enačbami. Vse te pojme že zelo dobro poznamo, vendar bomo v nadaljevanju njihovo razumevanje še poglobili, saj jih uvrščamo med temelje matematičnega izrazoslovja.

<NAZAJ
>NAPREJ16/661