Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

VEGA 1
i-učbenik za matematiko v 1. letniku gimnazije

Avtorji:
Andreja Mohorčič, Simona Pustavrh, Mateja Škrlec, Helena Kapus, Vesna Zmazek, Oskar Jericijo, Irena Rauter Repija


Urednik: dr. Samo Repolusk

Slikovno gradivo:

Imagebase, Openclipart.org, Wikimedia, Tomaž Verbič Šalamon, Andreja Mohorčič, Simona Pustavrh, Mateja Škrlec, Helena Kapus, Vesna Zmazek, Oskar Jericijo, Irena Rauter Repija

Strokovni pregled:
ddr. Janez Žerovnik, Simona Kokol
Konzulentski pregled:
Amela Sambolić Beganović
Tehnični pregled:
Peter Novoselec
Jezikovni pregled:
Lea Felicijan, Marija Holc
Oblikovanje uporabniškega vmesnika:
Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice:
Simon Kajtna

Priprava interaktivnosti:
Andreja Mohorčič, Simona Pustavrh, Mateja Škrlec, Helena Kapus, Vesna Zmazek, Oskar Jericijo, Irena Rauter Repija, Goran Radić, Jernej Regvat, Katja Prnaver, Darko Drakulić, Primož Dobrovoljc, Dejan Paler, Vesna Mrkela


ISBN 978-961-03-0135-6

Izdal:
Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: mag. Gregor Mohorčič
Ljubljana 2014  

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 159. seji, zaključeni 31.7.2013, na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-1/2013/90 o potrditvi učbenika VEGA 1, e-učbenik z matematiko v 1. letniku gimnazije.

 

 

E-učbenik je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«.  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 


<NAZAJ
>NAPREJ660/661