Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Relacija deljivosti

Na nekaterih jadranskih otokih se meri vrednost zemlje kar v številu oljk, ki rastejo na njem. Gospod A bo svoj nasad s $161$ oljkami prepustil svojim otrokom in prav vesel je, da z delitvijo ne bo nobenih težav. Katera števila delijo število $161$? Pri razmišljanju si pomagaj s spodnjim orodjem, lahko pa tudi s svinčnikom in papirjem (ponovi pisno deljenje).

Stari računalnik ni preveč natančen. Če število povlečeš na drugo stran, vrne le kakega izmed njegovih deliteljev. Pomagaj si tudi s spodnjim vnosnim okencem.

Razmisli, koliko otrok ima gospod A.

Ponovitev

Sosed B ima $72$ oljk in hudo težavo: ve, da svojih oljk ne bo mogel pošteno razdeliti med svoje otroke. Koliko jih ima, če jih je manj od $10$?

Od soseda, ki ima največji nasad ($224$ oljk), bo odkupil kos zemlje s tremi oljkami in s tem rešil svoj problem.

Skupaj bo potem 75 oljk, kar se lepo razdeli med njegovih 5 otrok.

Sosedu C ostane ozemlje s $221$ oljkami. Število $4$ je njegov najmanjši delitelj.

Drži. Ne drži.

S pomočjo vnosnega okenca na levi strani, svinčnika in papirja določi vse delitelje števila $140$.

V tem poglavju se bomo učili o deljivosti, opazovali bomo števila in izraze. Spoznali bomo tudi lastnosti relacije deljivosti.

<NAZAJ
>NAPREJ144/661