Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kvadratni in kubični koren

Janez je za svojega pasjega ljubljenčka naredil pesjak pravokotne oblike, kot prikazuje slika zgoraj. Tudi Tone bi za svojega ljubljenčka rad naredil pesjak kvadratne oblike, ki bi imel enako ploščino kot Janezov. Koliko metrov naj meri ena stranica pesjaka?

Koliko kvadratnih metrov bosta merila pesjaka? Koliko bo merila ena stranica pesjaka, ki ga bo naredil Tone?

Pesjaka bosta merila 16 m$^2$.

Dolžina pesjaka, ki ga bo naredil Tone, bo 4 m.

V nalogi smo si ogledali, kako izračunamo pozitivno celo število, če poznamo kvadrat tega celega števila. V nadaljevanju pa si bomo ogledali, kako izračunamo poljubno realno število, če poznamo njegov kvadrat oziroma kub, in kako računamo s kvadratanimi ter kubičnimi koreni.

Ponovitev

1. Katera realna število moramo kvadrirati, da dobimo 9?

2. Katero realno število moramo kubirati, da dobimo 8?

3. Za katera realna števila je $x^2 =7$?

Kako je z rešitvami enačbe $x^2=a$?

Zapiši rešitve naslednjih enačb:

a) $x^2=16$    b) $x^2=5$    c) $x^2=0$    č) $x^2=-9$

<NAZAJ
>NAPREJ336/661