Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Množice točk v ravnini

Na spodnji sliki lahko s premikanjem točk dobiš različne množice točk. Poskusi točke premakniti tudi zelo proti robu slike.
Nekaj množic preriši v zvezek in jih opiši s koordinatami točk.

Ne pozabi: koordinate točk so vedno iz množice realnih števil, razen, če je kje posebej poudarjeno drugače. 


Z dvema koordinatama je natančno podana točka v ravnini. Včasih pa želimo opisati množico točk. Kako to naredimo?

Z nekaterimi tipičnimi množicami se bomo srečali v tej enoti.

Ponovitev

Opazuj množici točk na sliki in dopolni povedi.
 

Množico točk med mejnima številoma na številski premici imenujemo interval .

Število $3$ je (je/ni) element intervala $I_1$, število $-1$ pa ni (je/ni) element intervala $I_2$. Intervale, ki vsebujejo svoje meje, imenujemo zaprti intervali, tiste, ki svojih meja ne vsebujejo, pa odprti intervali.

Pri zapisu odprtih intervalov uporabljamo okrogle oklepaje $(a,b)$, za zaprte pa oglate oklepaje.

Zapiši oba intervala z zgornje slike na dva načina.

<NAZAJ
>NAPREJ510/661