Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razstavljanje tričlenika

Kvadrat ima stranico z dolžino $x$. Preoblikujemo ga v pravokotnik, tako da vodoravno in navpično stranico podaljšamo za poljubni naravni števili. Pravokotnik razdelimo na štiri like, kot prikazuje slika. Opazuj spreminjanje pravokotnika in enakosti na desni, ko premikaš črni piki. Reši naloge pod sliko.

Za koliko smo podaljšali stranici kvadrata, če:
a) je vsota ploščin likov enaka $x^2+6x+8$,
b) je vsota ploščin likov enaka $x^2+13x+42$?
c) Razstavi tričlenik $x^2+7x+12$.
č) Razstavi tričlenik $x^2+12x+35$.

Z geometrijsko predstavitvijo smo razstavili nekaj tričlenikov. V nadaljevanju se bomo naučili, kako razstaviti različne tričlenike.

Ponovitev

1. Spomnimo se, kakšnega predznaka sta produkt in vsota dveh števil. Za pozitiven predznak vpiši +, za negativen -, če pa predznaka ne moremo doreči, vpiši n.

   produkt  vsota
dve pozitivni števili
  +   +
pozitivno in negativno število
  -   n
dve negativni števili
  +   -

2. Število na vse možne načine zapiši kot produkt dveh celih števil.

a) $6$
b) $20$
c) $63$

3. Poišči celi števili, katerih:

a) vsota je $5$, produkt pa $6$;
b) vsota je $-5$, produkt pa $6$;
c) vsota je $1$, produkt pa $6$;
č) vsota je $-1$, produkt pa $6$.

<NAZAJ
>NAPREJ129/661