Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Urejanje podatkov

Tudi v tem poglavju bomo nadaljevali z zgledom o gibalnih sposobnostih dijakov. Privzeli bomo le, da je zdaj vseh $29$ dijakov opazovana populacija in predstavljajo dijake 1. a razreda. Naših sklepov ne bomo razširjali na vse dijake 1. letnikov, saj bi bila to pretežka naloga.

V zgledu o gibalnih sposobnostih dijakov bi želeli iz zbranih podatkov oblikovati povzetke. S preučevanjem preglednice s podatki iz prejšnjega poglavja oceni, kako hitro bi uspel poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
  • Koliko fantov je skočilo v daljino z mesta več kot $1,95$ m?
  • Koliko deklet je dvignilo telo med $34$ in $45$ dvigi?
  • Ali imajo dekleta boljšo telesno držo kot fantje?

Izziv

$50$ slovenskih družin smo vprašali, koliko mleka so porabili v prejšnjem tednu. Zbrani podatki v litrih so v preglednici. Kako bi jih smiselno uredil?

$3,7$ $3,9$ $3,1$ $5,2$ $5,7$ $4,7$ $4,3$ $4,2$ $4,3$ $4,7$ $4,2$
$7,1$  $7,2$  $2,6$  $4,4$  $3,1$  $4,4$  $6,9$  $8,1$  $8,2$  $8,5$  $9,3$
$5,1$ $5,9$ $5,3$ $1,1$ $1,7$ $1,0$ $0,5$ $0,9$ $2,1$ $2,3$ $2,3$
$7,5$ $7,5$ $7,6$ $2,5$ $3,3$ $3,3$ $3,9$ $3,8$ $4,1$ $4,0$ $4,3$
$9,2$ $9,1$ $9,8$ $6,3$ $6,2$ $6,1$          

Ponovitev

1. Kakšne vrste so navedene spremenljivke? Poveži. Ob pravilnem odgovoru se bo izpisalo PRAVILNO.

2. V raziskavi o uporabi mobilnih telefonov so pomešali osnovne pojme. Prestavi besedilo v ustrezno polje. Ob pravilnem odgovoru se bo izpisalo PRAVILNO.

<NAZAJ
>NAPREJ620/661