Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Prikaz podatkov

V prejšnjem poglavju smo urejali podatke. Majhno število številskih podatkov smo z razvrščanjem po velikosti uredili v ranžirno vrsto.

Večje število podatkov smo z grupiranjem uredili v frekvenčno preglednico, v katero smo poleg lastnosti podatkov v razredih vpisali tudi frekvence $f_k$, relativne frekvence $f_k^0$, spodnje $s_k$ in zgornje $z_k$ meje razredov ter sredine razredov $x_k$.

S primerjanjem podatkov v frekvenčnih preglednicah smo ugotavljali razlike med fanti in dekleti pri športu ter telesni drži. V tem poglavju bomo spoznali nov način predstavitve in primerjanje podatkov. Kaj pove spodnja slika?

Ponovitev

1. Grupiraj podatke. Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo PRAVILNO.

2. Avtobusni prevoznik je zapisoval dnevno število potnikov na izbrani relaciji. V preglednici je $f_k$ število dni. Izračunaj relativno frekvenco $f_k$ (na $3$ decimalna mesta natančno), spodnjo $s_k$ in zgornjo $z_k$ mejo ter sredino razreda $x_k$.

Št. potnikov
$f_k$ $f_k^0$ $s_k$ $z_k$ $x_k$
$[20, 24]$
$4$
0,093 19,5
24,5
22
$[25, 29]$ $15$ 0,349
24,5
29,5
27
$[30, 34]$ $10$ 0,233 29,5
34,5
32
$[35, 39]$ $12$ 0,279
34,5
39,5
37
$[40, 45]$ $2$ 0,047
39,5
45,5
42
Skupaj
$43$ $1,000$ /
/
/
<NAZAJ
>NAPREJ630/661