Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Urejenost celih števil

Uredi evropske prestolnice na sliki glede na povprečno jutranjo temperaturo v mesecu januarju od najnižje do najvišje. Mesta z nižjo temperaturo postavi v zgornjo vrstico in naj naraščajo od leve proti desni, druga tri mesta pa na enak način postavi v spodnjo vrstico.


 
Ali bi bila razporeditev enaka, če bi primerjal mesta glede na število prebivalcev ali glede na stoletje nastanka? Odgovor utemelji.

Spomni se še vsaj treh vrednosti, po katerih bi mesta lahko primerjal med sabo, in jih razvrsti. Potrebne podatke poišči na spletu.

Kaj pa, če poskušaš urediti mesta glede na njihovo lepoto? Pogovori se o tem s sošolcem.

V življenju (in matematiki) stvari pogosto urejamo po določenih kriterijih. Ogledali si bomo lastnosti tega urejanja, kadar so kriteriji številski.

Ponovitev

<NAZAJ
>NAPREJ65/661