Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enačbe

Airbus 380 ima vzletno težo $5\ 600\, 000\,{\rm N}$ ($560\,{\rm t}$). Pri vzletu se na krilih ustvari tlačna razlika $\Delta p=6{,}6\,{\rm kPa}$. Enačba, ki povezuje silo $F$, tlak $p$ in površino $S$, je: $$F=\Delta p \cdot S$$
Oceni, kolikšna je površina kril, in svojo oceno primerjaj s sošolčevo.
Če želimo izračunati površino kril, moramo rešiti enačbo, v kateri je $S$ neznanka. Izračunaj $S$.


Pri reševanju mnogih problemov v vsakdanjem življenju smo uspešnejši, če si pomagamo z enačbami, zato se bomo v nadaljevanju seznanili z nekaterimi prijemi, ki nam pomagajo pri obvladovanju enačb.

Ponovitev

V enačbi $F=\Delta p \cdot S$ količine $F$, $\Delta p $, $S$ imenujemo spremenljivke (neznanke, spremenljivke).

Matematični zapis, sestavljen iz števil, spremenljivk, med katerimi so smiselno postavljeni znaki za računske operacije (lahko pa tudi oklepaji), imenujemo enačba.

Drži. Ne drži.

Enakosti dveh algebrskih izrazov rečemo enačba.

Drži. Ne drži.
Rešiti enačbo pomeni poiskati vse vrednosti neznank , ki zadoščajo enačbi.

V enačbi $F=\Delta p \cdot S$, ki povezuje tri spremenljivke, naj bo $\Delta p$ neznanka. $\Delta p$ je enak:

V enačbi $F=\Delta p \cdot S$ nastopajo tri spremenljivke, $\Delta p$ si izberemo za neznanko, potem postane $S$ njen parameter

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ395/661