Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Linearna funkcija

Sosedje večkrat med letom napolnijo bazen višine $120\, \rm{cm}$ s svežo vodo. Razišči, kako dolgo to traja pri različnih podatkih: začetna količina vode se giblje med $10$ in $80\, \rm{cm}$, dodatek vode pa od $4$ do $12\, \rm{cm/minuto}$. S pomočjo gumba izveš, kdaj je bazen poln.

Koliko minut potrebujemo za napolnitev, če je začetna višina $30\, \rm{cm}$ in se gladina vode vsako minuto zviša za  $6\, \rm{cm}$?

Razišči še, koliko minut se polni bazen pri različnih podatkih. Vnesi jih v preglednico, ki prikazuje odvisnost med začetno višino vode in časom, potrebnim za napolnitev bazena. Priliv je konstanten ($8$ cm na minuto).

 

Začetna višina  (cm)
20
40
60 80
Čas (min) 12.5
10
7.5
5

Ponovitev

Funkcijo $f(x)=10x+50$ imenujemo linearna funkcija.

Drži. Ne drži.

Število $0$ se s to funkcijo preslika v $50$, število $7$ pa v $120$.

Drži. Ne drži. Namig

Graf funkcije $f(x)$ je premica.

Drži. Ne drži. Namig

V nadaljevanju bomo podrobno spoznali linearno funkcijo, ki si jo spoznal že v osnovni šoli.

<NAZAJ
>NAPREJ564/661