Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Mere srednje vrednosti

Maja, Jure, Anja in Bor so si razdelili jabolka. Kdo je dobil največ jabolk? Razporedi jabolka tako, da jih bodo imeli vsi enako.

Vsak otrok je dobil 4 jabolka.

V prejšnjem poglavju so naši sklepi temeljili le na frekvenčnih porazdelitvah in grafičnih prikazih. Pri povzemanju podatkov bi želeli izračunati tudi vrednosti, ki bi najbolje predstavile populacijo kot celoto.

V tem poglavju bomo spoznali srednje vrednosti. Srednjih vrednosti poznamo več, najpomembnejše pa so aritmetična sredina, mediana in modus. Preden nadaljujemo, ponovi, kar že veš iz osnovne šole.

Ponovitev

Aritmetično sredino dobimo tako,

Mediana je:

Modus je:

Aritmetično sredino srečamo na vsakem koraku. Navado imamo reči:

  • "Moj povprečni mesečni račun za mobilni telefon je bil v lanskem letu $34,45$ EUR."
  • "V podjetju je povprečna plača zaposlenih $850$ EUR."
  • "Povprečna ocena pisne naloge pri matematiki je $3,2$."

<NAZAJ
>NAPREJ640/661