Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Intervali

Orjemo njivo

Prvi orač je začel njivo orati ob osmih in končal tik pred enajsto uro. Drugi orač se mu je pridružil ob desetih in delo končal ob štirinajsti uri.

Časovni potek dela je prikazan na premici.

a)  Koliko časa sta na njivi delala oba hkrati? Kdaj?

b)  Koliko časa je trajalo delo na njivi? Od kdaj do kdaj?

c)  Koliko časa je oral samo drugi orač? Kdaj?

V nalogi smo se srečali s časovnimi intervali, v nadaljevanju pa si bomo ogledali pomen in lastnosti intervalov v matematiki.

Ponovitev

Za vsaki dve števili lahko vedno povemo, katero je manjše in katero večje. "Rečemo, da so realna števila urejena (po velikosti)." Če si števila predstavimo na številski premici, je število, ki leži desno, vedno večje od tistega na levi. Tudi če imamo več števil, lahko vedno povemo, kako so urejena po velikosti.

1. Uredi števila $–2, \, \pi ,\, –1^\cdot 9, –1^\cdot 99,\, 2,\, 1^\cdot 999,\, 1^\cdot 9,\, –1^\cdot 999$ po velikosti, od najmanjšega do največjega.

2. V kakšnem odnosu sta lahko poljubni realni števili $a$ in $b$, če ju primerjamo po velikosti?

 3. Primerjaj števili po velikosti. V okvirček vpiši $ > , \, <  $ ali $=$.

$-4$
<
  $-3, 99$
 $-5,1$ >  $-6$
 $0,99$ >  $ 0,1$
 $3,5$ = $\frac{7}{2}$
<NAZAJ
>NAPREJ352/661