Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Približki in napake

Vrtnar Jaka je naredil načrt za okrasni vrt, kot prikazuje slika spodaj. Ogradil ga bo z robniki, vanj pa postavil okrasno kamenje in nekaj zelenja.
Koliko meri neznana stranica vrta?
Koliko metrov robnikov mora kupiti?

Uporaba natančnih vrednosti iracionalnih števil je v praksi nemogoča, zato namesto njih uporabljamo približke, iracionalno število zaokrožimo na določeno število decimalk.
Problem zaokrožanja iracionalnih števil je zelo star. Že starogrški matematiki so vedeli, da $\sqrt 2$ ni racionalno število, in so zato  iskali približne vrednosti iracionalnih števil na različne načine.

Iracionalno število $\sqrt 2$ ima več decimalnih približkov: $\sqrt 2=1,4142135623...\doteq 1,4\doteq 1,41 \doteq 1,414 \doteq 1,4142 \doteq ...$

Kadar iracionalno število zamenjamo z  njegovim približkom, naredimo napako.

Več o zaokroževanju, približkih in napakah bomo izvedeli v tej enoti.

Ponovitev

1. V osnovni šoli ste spoznali, kako decimalno število zaokrožimo na celi približek, desetice, stotice, desetine, stotine,  ... .

a) S pomočjo aktivne slike spodaj ponovi, kako zaokrožujemo števila. Nalogo reši v skupini s sošolci.

b) Kakšno pravilo velja pri zaokroževanju? Če imaš težave, poglej e-učbenik za šesti razred osnovne šole: Ulomki in decimalni zapis/Zaokroževanje.


2. Števila $352,56789$ ne moremo zaokrožiti na desettisočice.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ384/661