Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Enačbe premice

Premikaj točko na izbrani premici in opazuj njene koordinate.

Natančneje poglejmo tretji primer. Opazimo, da imajo točke na vodoravni premici vedno eno koordinato konstantno. Katero?

Naj vodoravna premica poteka skozi točko $A(1,3)$. Kaj lahko poveš o koordinatah točk na tej premici?

Podobno velja za navpične premice: abscisa točk na njej je konstantna, ordinata pa se ves čas spreminja, kot kaže prvi primer.

Oglemoj si še drugi primer. Kakšna je zveza med koordinatama točk na premici? Premikaj točko na njej in opazuj.

Ponovitev

Graf linearne funkcije je premica.

Drži. Ne drži.

Navpična premica ni graf linearne funkcije.

Drži. Ne drži.

Vsaka premica seka obe koordinatni osi.

Drži. Ne drži.

V nadaljevanju se bomo naučili zapisati enačbo premice v različnih oblikah.

<NAZAJ
>NAPREJ576/661