Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Mere razpršenosti


Pozicijski diagram prikazuje ocene pri pisni nalogi dveh skupin dijakov. V vsaki skupini je $6$ dijakov. Izračunaj povprečno oceno pisne naloge v vsaki skupini dijakov.

Povprečna ocena dijakov v prvi skupini je 3 .

Povprečna ocena dijakov v drugi skupini je 3 .

Ali so bili dijaki obeh skupin enako uspešni pri pisni nalogi?

V nadaljevanju bomo spoznali, da lahko podatke povzamemo veliko boljše, če poleg srednjih vrednosti izračunamo še mere razpršenosti.

Ponovitev

1. Osem dijakov je prebralo po vrsti $4, 6, 2, 2, 5, 2, 0, 3$ knjig. Povprečno števil prebranih knjig je:

2. V preglednici so zbrani podatki o plačah zaposlenih v podjetju. Izračunaj povprečno plačo zaposlenih.

Višina plače (EUR)     $f_k$
$[500, 700)$
$6$
$[700, 900)$ $12$
$[900, 1100)$ $12$
$[1100, 1300)$ $10$
$[1300, 1500)$ $7$

Povprečna plača je 1000 EUR.
3. Dopolni. Srednja vrednost, od katere ima polovica podatkov manjše ali enake vrednosti, polovica pa večje ali enake, se imenuje mediana . Vrednost, ki se med podatki najpogosteje pojavlja, se imenuje modus .
<NAZAJ
>NAPREJ650/661