Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Algebrski izrazi

V škatli z napisom so skrite kroglice s številkami. Prenesi komplete kroglic v ustrezne oblačke.

Kako imenujemo niz števil, ki se "skriva" za zapisom ob predpostavki, da je $n$ naravno število?

Zapis $2n$ predstavlja vsa soda naravna števila.
Zapis $2n-1$ predstavlja vsa liha naravna števila.
Zapis $n^2$ predstavlja kvadrate naravnih števil.
Zapis $3n$ predstavlja večkratnike števila 3 .

V nadaljevanju se bomo ukvarjali z matematičnimi zapisi, t. i. izrazi (vsebujejo številke in črke). Namesto črk v izrazih si lahko vedno zamislimo določena števila.

Ponovitev

Se spomniš, kakšna je razlika med izrazom in enačbo? Kaj pa razlika med členi in faktorji ali med števili in spremenljivkami?

 

Prenesi besede v črtkane okvirčke tako, da bo prav.

 

Enačbo sestavljata dva izraza, med katerima je enačaj.

Drži. Ne drži.

Razišči in zapiši, kje se pojavljajo izrazi. S sošolcem poiščita primer, kjer nastopajo izrazi v fiziki, kemiji ...

<NAZAJ
>NAPREJ84/661