Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Linearne neenačbe

Projektant načrtuje izgradnjo letališke steze za manjša letala. Tovrstna letala morajo za vzlet doseči vsaj hitrost $v=33,3\,{\rm m/s}$ in lahko pospešujejo s pospeškom $a=2\,{\rm m/s^2}$. Iz fizike poznamo zvezo $v^2=2as$, kjer je $v$ hitrost letala, $a$ pospešek in $s$ dolžina poti (steze).

Ali je dolžina steze $s=200\,{\rm m}$ dovolj, da letalo doseže zahtevano hitrost? Odgovor utemelji.

Izračunaj najkrajšo dolžino letališke steze, da tovrstna letala lahko vzletijo.

Iz zveze $v^2=2as$ izrazimo neznanko $s$ in dobimo $s=\frac{v^{2}}{2a}$.

Drži. Ne drži.

Izračunati moramo, najkrajšo dolžino letališke steze. Ta pogoj lahko v matematične jeziku opišemo z neenačbo $s\geq  \frac{v^{2}}{2a}$.

Izračunaj $s$. Rezultat zaokroži na dve decimalki natančno.

Dolžina steze mora biti vsaj 277,22 $\,{\rm m}$.

V nadaljevanju si bomo ogledali različne načine reševanja takšnih in  podobnih neenačb in njihovo uporabo.

Ponovitev

1. V prazna polja vstavi enega od znakov za relacije urejenosti: $<$, $>$, $\leq $ (vpiši <=), $\geq $ (vpiši>=), $=$.

$x$ je manjši od $-3$
$x$ < $-3$
$y$ je večji od $7$
$y$ > $7$
$a$ je manjši ali enak $2x$
$a$ <= $2x$
$x$ je večji ali enak $3x-1$
$x$ >= $3x-1$
$b$ je največ $-2a+1$
$b$ <= $-2a+1$

2. Množico točk, ki je prikazana na številski premici, lahko zapišemo kot:

<NAZAJ
>NAPREJ479/661