Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razstavljanje štiričlenika

Pravokotnik ima stranici dolgi $x$ in $y$. Preoblikujemo ga tako, da obe stranici podaljšamo za neki naravni števili. Nastane nov velik pravokotnik, sestavljen iz štirih manjših. Opazuj spreminjanje slike in enakosti, ko premikaš črni piki. Izberi pravilne trditve pod sliko.

Naj bosta stranici velikega pravokotnika dolgi $x+4$ in $y+2$.

Uspelo nam je razstaviti štiričlenik. V nadaljevanju bomo spoznali, kako razstaviti različne štiričlenike.

Ponovitev

1. V polja vpiši, za kateri veččlenik gre (enočlenik, dvočlenik, tričlenik ...).

 

2. Razstavi razliko kvadratov.

a) $x^2-9$
b) $(x-2)^2-9$
c) $9-(x-3)^2$

3. Razstavi vsoto/razliko kubov.

a) $x^3+27$
b) $x^3-1000$

<NAZAJ
>NAPREJ136/661