Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Relativni delež in odstotek

Čokolada, ki stane $2$ €, in majica, ki stane $20$ €, sta se podražili vsaka za $1$ €.


           

Izračunaj relativno podražitev čokolade in majice tako, da podražitev za $1$ € deliš s ceno izdelka.

Čokolada:          
1
2
$=$ 0,5
Majica:          
1
20
$=$ 0,05

Relativna podražitev čokolade je 0,5 , majice pa 0,05 .

Relativno se je bolj podražila:

Razmerje deleža $d$ in osnove (ali celote) $o$ imenujemo relativni delež in ga označimo z $r$. Velja zveza:

$\displaystyle r=\frac{d}{o}$
Če relativni delež pomnožimo s $100$, dobimo razmerje med deležem in osnovo, izraženo v odstotkih $p$. Odstotek označimo z $\%$ in ga izračunamo po obrazcu:
$\displaystyle p=\frac{d}{o}\cdot 100\, \%$

Razišči pomen besede odstotek. Kako imenujemo odstotek s tujko? O ugotovitvah se pogovori v šoli s sošolci ali z učiteljem.

Izračunaj odstotka podražitve čokolade in majice. Odstotka prikaži na krožnih prikazih, kjer celoten krog predstavlja $100\,\%$.


Čokolada se je podražila za 50 $\%$, majica pa za 5 $\%$.
<NAZAJ
>NAPREJ257/661