Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Izjave

Učitelj ugotovi: "Metka ne govori razumljivo." Le ena od spodnjih trditev ima povsem enak pomen. Katera?

IZJAVA je smiselna poved, za katero lahko določimo, ali je pravilna ali nepravilna. Pravimo, da določimo logično vrednost izjave. Izjave označujemo z velikimi tiskanimi črkami $A, B$ ..., logično vrednost pa s p (pravilna) oziroma z n (nepravilna).

Katere od povedi niso izjave? Svojo odločitev utemelji.

Razmisli, kaj lahko poveš o pravilnosti zgornjih izjav. Bodi še posebej pozoren pri izjavi Zunaj sije sonce. Pomagaj si s sliko.V uvodu si bomo zaradi nazornosti velikokrat pomagali z vsakdanjimi izjavami, a osnove logike so vendarle veliko zanimivejše zaradi jasnega matematičnega sporočanja (izrekanja).

Negacija

Zanikaj izjavo "Lui je fant".
Naj te slika ne zavede pri razmišljanju.

Zanikajmo še matematično izjavo $A$: $2$ je sodo število.
Ali je zanikana izjava  pravilna ali nepravilna?
Izjava $A$ je pravilna , zato je zanikana izjava nepravilna .

NEGACIJA izjave $A$ je izjava, ki zanika izjavo $A$. Negacija $\neg A$ je pravilna, če je izjava $A$ nepravilna (in obratno). 

$A$
$\neg A$
p
n
n
p
PRAVILNOSTNA TABELA

<NAZAJ
>NAPREJ36/661