Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razvrščanje po velikosti

Brskanje po podatkih in iskanje pravih podatkov je lahko zelo zamudno opravilo. V statistiki so razvili številne metode, kako podatke predstaviti zelo pregledno, kar nam olajša delo. Najprej bomo spoznali razvrščanje po velikosti.

Uredi podatke po velikosti od najmanjšega do največjega tako, da premakneš števila v spodnje kroge. Ob pravilni rešitvi se bo izpisalo PRAVILNO.


Po velikosti urejenim številskim ali vrstim podatkom pravimo ranžirna vrsta. Podatke v ranžirni vrsti lahko uredimo od najmanjšega do največjega ali obratno. 

Za vajo reši naslednja dva zgleda.

Zgled

Med podatki o gibalnih sposobnostih dijakov poišči in izpiši v zvezek rezultate deklet pri skoku v daljino z mesta. Uredi jih po velikosti od najmanjšega do največjega. Izračunaj še, koliko odstotkov deklet je skočilo med $1,60$ m in $1,70$ m.

Zgled

Iz preglednice o gibalnih sposobnostih dijakov izpiši še podatke o telesni drži fantov in jih uredi po velikosti. Ugotovi, koliko fantov ima slabo telesno držo.

Zgled

Vrednosti katerih spremenljivk lahko urejamo po velikosti?

Številske in vrstne podatke (če jih ni preveč) urejamo po velikosti, opisnih pa ne.

<NAZAJ
>NAPREJ621/661