Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Iskanje ničel z razstavljanjem

Ničle polinoma poiščemo kot realne rešitve enačbe $p(x)=0$.

Oglejmo si, kako poiskati ničle, če je dobljena enačba razcepna.

Zgled

Poiščimo ničle polinoma $p(x)=x^3-4x^2-9x+36$. Dopolni.

Zgled

Poišči ničle polinoma. Zapiši tudi morebitne kompleksne rešitve pripadajoče polinomske enačbe.
a) $p(x)=x^3-4x^2+4x$
b) $p(x)=x^4-3x^2-4$

Oglejmo si, kako poiščemo ničle polinoma, če v razcepu dobimo kvadratne faktorje, ki jih ne znamo razstaviti.

Zgled

Poiščimo ničle polinoma $p(x)=x^3+8$. Dopolni.

Iskanje ničel z razstavljanjem
• Zapišemo enačbo $p(x)=0$.
• $p(x)$ razstavimo na linearne faktorje.
• Posamezne faktorje enačimo z $0$.
Pri razstavljanju kvadratnih faktorjev uporabimo Vietovo pravilo ali obrazec za ničli kvadratne funkcije.

<NAZAJ
>NAPREJ374/610