Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.

Polinom $p(x)=x^3-3x^2+ax+8$ ima ničlo $4$.
a) Izračunaj število $a$.
b) Poišči preostali ničli.

9.

Če polinom $p(x)=x^3+ax^2-x+b$ delimo s polinomom $x-2$, dobimo ostanek $12$, če pa ga delimo z $x-3$, je ostanek $0$.
a) Izračunaj števili $a$ in $b$.
b) Poišči ničle polinoma $p$.

10.

Če pri deljenju $p(x)$ s polinomom $(x+3)$ dobimo količnik $x^2+1$ in ostanek $4$, je:

11.

Če je $p(5)=2$, je:

12.

Če je $p(x):(x+1)=x+3$, ost. $-3$, velja:

13.

Naj bo polinom $p(x)=2x^4+ax^3+bx^2+117x-63$ kompleksna funkcija kompleksne spremenljivke, ki ima ničli $3i$ in $-3i$. Poišči preostali ničli.

14.

Za katere vrednosti realnega parametra $b$ je polinom $p$ deljiv s polinomom $q(x)=x+1$?

$p(x)=(b-1)^2 \cdot x^{2007}-b \cdot x^{110}+3$

15.

Poišči ničle polinoma $p$. Rezultati naj bodo točni. Pomagaš si lahko s tehnologijo.

$p(x)=x^5-4x^4-71x^3+166x^2+724x-1008$

<NAZAJ
>NAPREJ379/610