Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
21.

Poenostavi izraze.
a) $\sin(\pi + x)+\sin(2\pi + x)+\sin(3\pi + x)+\sin(4\pi + x)$
b) $\sin(\frac{\pi}{2}+ x)+\cos(\frac{\pi}{2}+ x)+\sin(\frac{\pi}{2}- x)+\cos(\frac{\pi}{2}- x)$
c) $\sin(270^\circ + x)-\cos(405^\circ + x)+\sin(45^\circ - x)$
č) $(\sin^{-2}x+\cos^{-2}x):(\sin^{-1}x+\cos^{-1}x)^{2}$

22.

Dokaži, da ne obstaja kot $x$, za katerega hkrati velja: $$\sin x=\frac{\sqrt {1+\sqrt 2}}{3} \qquad \cos x= \frac{\sqrt {7-\sqrt 2}}{3}$$

23.

Pomagaj si s slikama in zapiši vse rešitve enačb.
a) $\cos \alpha=-\frac{\sqrt 2}{2}$                        b) $\sin \alpha=\frac{1}{2}$ 
                 

24.

Zapiši rešitve enačbe in neenačbe.
a) $\vert \sin \alpha \vert =1$          b) $\sin \alpha \cdot \cos \alpha \le 0$

25.

Naj bo $a$ poljubno realno število in $\sin x=(1+a^2)^{-1}$.
a) V katerem kvadrantu lahko leži kot $x$?
b) Zapiši izraz $\sin x+\cos x$ kot funkcijo spremenljivke $a$, če $x$ leži v prvem kvadrantu.

26.
<NAZAJ
>NAPREJ11/610