Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Če kot $\alpha$ leži v drugem kvadrantu, potem je kosinus kota $\alpha/2$

2.

V katerem kvadrantu leži kot $\alpha$, če je $\cos (\alpha/2)$ negativen?

3.

Kot $\alpha$ naj pripada četrtemu kvadrantu. Ustrezni dopolni.

270 $°< \alpha <$ 360 $° \quad \Rightarrow \quad $ 135 $°< (\alpha/2) <$ 180 °

Kot $\alpha/2$ leži v drugem   kvadrantu, zato je kosinus polovičnega kota negativen , sinus polovičnega kota pa pozitiven .

4.

Natančno izračunaj vrednosti izrazov $\tan 22°30'$, $\cos 15°$ in $\sin 37,5°$.

5.

Izrazi $\sin 2x$, $\cos 2x$, $\sin (x/2)$ in $\cos (x/2)$ z $m=\cos x$.

6.
7.
8.

Na sliki je graf funkcije $f(x)=\sin \frac{x}{2}$.

a) Določi osnovno periodo te funkcije.

b) Določi intervale, na katerih je $\sin\frac{x}{2}$ negativen.

c) Določi tiste $x$, pri katerih je $f(x)=1$. Pomagaj si z grafom.

<NAZAJ
>NAPREJ92/610