Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Reši enačbe. Najprej izračunaj natančne rešitve enačb, nato pa z računalom še njihove približke na dve decimalni mesti natančno.

a) $\cos^3x-\cos x=0$
b) $\sin x+\cos (2x)=1$
c) $\sin (2x)=\cos x$
č) $\tan x=\sin x$

2.

Reši enačbe.

a) $2\sin^2 x+\sin x=0$
b) $\tan^2x-\sqrt 3 \tan x=0$
c) $2\cos^2 x-\sqrt 2 \cos x=0$
č) $\sin x \cos x+\cos x=0$

3.

Reši enačbe.

a) $2\cos^2x+3\cos x+1=0$
b) $6\sin^2x-7\sin x+2=0$
c) $4\tan^2x+\tan x-3=0$
č) $6\sin^2\frac{x}{2}-5\sin \frac{x}{2}+1=0$

4.

Reši enačbe.

a) $2\cos^2x+7\sin x+2=0$
b) $2\cos (2x)+4\sin x=3$
c) $5\cos x\cot x+\sin x+8=0$
č) $\displaystyle\frac{\tan x}{1+\tan x}=2$

5.

Na sliki sta grafa funkcij $f(x)=2\sin (2x)$ in $g(x)=2\cos x$.


Izračunaj abscise skupnih točk grafov in izberi pravilni odgovor.

<NAZAJ
>NAPREJ145/610