Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Matematično modeliranje

Številne primere iz življenja, naravoslovja, tehnike in drugih ved, kot so zgledi v uvodu, lahko rešujemo z matematičnimi orodji.

Realni problem (nematematični kontekst) prevedemo z matematičnim vedenjem v matematični problem (matematični kontekst), ki ga rešimo z matematičnimi postopki, izračuni in obravnavami. Rešitev (lahko jih je več) imenujemo matematični model.

Matematični model je treba interpretirati ter preveriti, ali je sprejemljiv v dani realni situaciji. Matematično modeliranje je tako proces od realnega problema do matematičnega modela in "nazaj".

Matematično modeliranje je zahtevno, saj predpostavlja poznavanje modeliranega pojava (npr. fizikalnih zakonov), matematičnih orodij, tehnik modeliranja in kritičnost.

Na aktivni sliki z drsnikom razišči korake pri modeliranju, nato pa si z izborom okvirčkov preberi njihove opise.


Začnemo z razumevanjem procesa. Nato oblikujemo predpostavke, oblikujemo matematično formulacijo, poiščemo rešitev, interpretiramo obravnavo in preverjamo matematični model.

Če ugotovimo, da model ni ustrezen ali pa bi ga bilo mogoče izboljšati, se po potrebi vrnemo na oblikovanje predpostavk in postopek ponovimo (cikličen proces). Sicer modeliranje končamo z razlago modela, izdelavo poročila in uporabo modela.

<NAZAJ
>NAPREJ578/610