Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
3.

Za vsako realno problemsko situacijo izberi pristop, s katerim bi jo rešil. V prazno polje vstavi E za empirični, T za teoretični in D za dimenzijski pristop. Nalog ni treba reševati.

D
Izrazi pot $x\,\rm{[m]}$ pri enakomernem pospešenem gibanju s pospeškom $a\,\rm{[m/s^2]}$ in časom gibanja $t\,\rm{[s]}$, če predpostavimo, da je začetna hitrost telesa enaka $0$.  
T
Miha razmišlja o nakupu delnic dveh podjetij. Današnja cena delnice v prvem podjetju je $34$ EUR, v drugem pa $25$ EUR. Delnice v prvem podjetju zrastejo vsak mesec za $2$ EUR, v drugem pa za $3\,\%$. Predstavi rast delnic v vsakem podjetju z matematičnim modelom. V katerem podjetju naj Miha kupi delnice, da bo imel po enem letu več denarja?
T
Izdelati želimo valjasto posodo z največjo možno prostornino, pri pogoju $2r+v=180$, kjer je $r$ polmer posode in $v$ višina posode. Koliko merita $r$ in $v$?
E
Prižgemo svečo in opazujemo njeno gorenje. Poišči matematični model, ki opisuje zvezo med višino sveče in časom gorenja sveče.  
D
Izrazi čas nihanja $t\,\rm{[s]}$ nitnega nihala z dolžino nitke nihala $d\,\rm{[m]}$ in težnim pospeškom $g\,\rm{[kgm/s^2]}$.
T
Reševanje redoks enačbe $?MnO_2+?Al\rightarrow ?Al_2O_3+?Mn$
E
Razišči, kako se spreminjajo povprečne mesečne temperature zraka v tvojem kraju. Kateri matematični model bi najbolje opisal zvezo med spremenljivkama?
4.

Reši redoks enačbo:

3 $MnO_2+$ 2 $Al\rightarrow$ 2 $Al_2O_3+$ 3 $Mn$
5.

Reši redoks enačbo:

4 $NH_3+$ 3 $O_2\rightarrow$ 2 $N_2+$ 6 $H_2O$
6.

Reši redoks enačbo:

2 $H_3PO_4+$ 3 $Mg(OH)_2\rightarrow$ 1 $Mg_3(PO_4)_2+$ 6 $H_2O$
7.

Reši naslednje fizikalne probleme z dimenzijskim pristopom.
a) Izrazi čas nihanja $t\,\rm{[s]}$ nitnega nihala z dolžino nitke nihala $d\,\rm{[m]}$ in težnim pospeškom $g\,\rm{[kgm/s^2]}$.
b) Izrazi pot $x\,\rm{[m]}$ pri enakomernem pospešenem gibanju s pospeškom $a\,\rm{[m/s^2]}$ in časom gibanja $t\,\rm{[s]}$.
c) Izrazi silo $F\,\rm{[N=kgm/s^2]}$ med točkastima telesoma z masama $m_1\,\rm{[kg]}$ in $m_2\,\rm{[kg]}$ z gravitacijsko konstanto $G\,\rm{[m^3/kgs^2]}$ in razdaljo med telesoma $r\,\rm{[m]}$.

8.

Na spletu poišči nekaj primerov opisovanja realnih pojavov z matematičnimi modeli in jih predstavi v razredu.

<NAZAJ
>NAPREJ585/610