Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množenje dvočlenikov

Premakni manjše pravokotnike v večjega. Manjši pravokotniki se ne smejo prekrivati. Izračunaj ploščino večjega pravokotnika, če imaš dane dolžine stranic manjših pravokotnikov.

Dopolni izraza s spremenljivko za dolžino in širino največjega pravokotnika ter ploščino največjega pravokotnika.

Dolžina je $a + $ b . Širina je $c + $ d .
Ploščina je $(a +$ b $)\cdot(c +$ d $)$. 

S pomočjo zgornjega prikaza dopolni vsoto ploščin posameznih, manjših pravokotnikov.

$a\cdot c + a\cdot$ d $+\, b\cdot$ c $ +\, b \cdot d$
Ploščino največjega pravokotnika smo zapisali na dva načina. Zato velja enakost:

$(a + $ b $)\cdot ($ c $+$ d $)=$ a $\cdot$ c $+ a \cdot d +$ b $\cdot\, c + b\cdot$ d  

Opiši produkt na levi strani enakosti. Koliko členov ima vsak izmed faktorjev?

Dvočlenik množimo z dvočlenikom tako, da vsak člen prvega dvočlenika množimo z vsakim členom drugega dvočlenika.

Zgled

Množi dvočlenika. Dopolni v enakosti.

$(4+a)(3+b)=4\cdot$ 3 $+4b+a\cdot$ 3 $+a $ b
$(a-1)(5+b)= 5$ a $+a$ b $-1\cdot$ 5 $-b$
<NAZAJ
>NAPREJ2/513