Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poznaš zakon o razčlenjevanju. Povleci prvi izraz s spremenljivko na prvo črto, drugi izraz s spremenljivko na drugo črto vsote. Opiši postopek.

Dvočlenik množimo z dvočlenikom tako, da dvakrat uporabimo razčlenitveni zakon.

Zgled

Prepiši izraze v zvezek. Množi dvočlenike. Enakovredne izraze povleci k enačajem. Opiši, kako so zapisane spremenljivke v izračunanih produktih.

Poenostavljen izraz je urejen po padajočih potencah spremenljivke.

Zgled

Izračunaj v zvezek. Izraza uredi.

$(a+3)(3a-5)=$ 3 $a^2$ +4 $a$ -15  
$(-2b+4)(b+3)=$ -2 $b^2$ -2 $b$ +12

Zgled

Pomnoži dvočlenika. Dobljene izraze poenostavi in uredi.
a) $(3+a)(2+a)$
b) $(7-b)(3+b)$
c) $(a-6)(a-5)$
č) $(4+a)(-2-b)$
d) $(8-c)(c+5)$
e) $(4+c)(-5-c)$

Zgled

Izračunaj v zvezek. Odgovori.

Produkt dvočlenikov $\bigg(\frac{2}{3}a+\frac{1}{4}\bigg)\bigg(\frac{2}{3}a-\frac{1}{4}\bigg)=\frac{4}{9}a^2-\frac{1}{16}$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ3/513