Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množenje veččlenikov

Matej množi. Poglej primere in ugotovi postopek, kako množi. V zvezek nadaljuj z Matejevim računanjem. Zapiši in izračunaj naslednja dva produkta veččlenikov.

Dvočlenik množimo z veččlenikom tako, da vsak člen dvočlenika množimo z vsakim členom veččlenika.

Zgled

Množi in poenostavi izraze v zvezek. Vpiši manjkajoče številke. Preveri postopek računanja.

a) $(5a-1)(3a^2-a+6)=$ 15 $a^3$ -8 $a^2$ +31 $a$ -6

b) $(-a+b)(4a-7b+2)=$

$=$ -4 $a^2$ -2 $a$ +11 $ab$ +2 $b$ -7 $b^2$

Matej množi. Opiši postopek.

Veččlenik množimo z veččlenikom tako, da večkrat uporabimo razčlenitveni zakon.

Zgled

Množi tričlenika. Računaj v zvezek. Izberi enakovredni izraz. $(3a^2-5a+6)(2a^2+4a-5)$

<NAZAJ
>NAPREJ4/513