Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Dvočlenik množimo z dvočlenikom tako, da dvakrat uporabimo razčlenitveni zakon. Vsak člen prvega dvočlenika množimo z vsakim členom drugega dvočlenika.
$(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$
Poglej primer.

Veččlenik množimo z veččlenikom tako, da razčlenitveni zakon uporabimo tolikokrat, kot je členov v prvem veččleniku. Vsak člen prvega veččlenika množimo z vsakim členom drugega veččlenika. Poglej primer.

Izraze s spremenljivko poenostavljamo. Množenje veččlenikov ima prednost pred seštevanjem ali odštevanjem. Poglej primera.

Za znane vrednosti spremenljivk izračunamo vrednost izraza s spremenljivkami. Vrednost izraza navadno izračunamo v poenostavljenem izrazu s spremenljivkami. Poglej primer.

<NAZAJ
>NAPREJ7/513